Balance del sexenio de EPN: Edna Jaime en Expansión

Edna Jaime, directora de México Evalúa, presenta un balance del sexenio de EPN en CNN Expansión.